Regulamin

  1. Ogłoszenie może zamieścić tylko zarejestrowany i zalogowany użytkownik serwisu.
  2. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany (szczególnie pochodzących z przestępstwa).
  4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  5. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu, admministrator zastrzega sobie prawo do niezamieszenia lub usunięcia takiego ogłoszenia.
  6. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie i zarejestrowane pojawią się najpóźniej w ciągu 48 godzin od rejestracji.
  7. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
  8. Decydując się na REJESTRACJĘ i logowanie w serwisie, użytkownik akceptuje regulamin.